دستگیره پارچه ای و پلاستیکی 

در این دسته کالایی وجود ندارد